Deel jeugdhulp Almere stopt: geen geld meer

gemeente-almere sollicitatie Hospes

Geachte burgermeester van Almere de heer Franc Weerwind,

Beste Franc,

Vanavond, thuisgekomen na de voetbaltraining van mijn zoontje Jesse en we gemakshalve nog een voor-het-slapen-gaan hapje eten voor de tv, komt dit schokkend bericht voorbij:

Het geld is op, de deur naar jeugdhulp in Almere gaat grotendeels dicht.

Er zijn zorgen over het gebruik van jeugdhulp in relatie tot de beschikbare middelen voor dit jaar, schrijft Almere in een brief aan instellingen en huisartsen. De gemeente ziet zich daarom genoodzaakt de toegang met betrekking tot de jeugd-ggz en residentiële jeugdhulp aan te passen. Alleen als er sprake is van een crisis of gerechtelijke maatregelen, mogen kinderen nog worden behandeld.  Alle geboden hulp die buiten die beschrijvingen valt, is voor eigen rekening, aldus de gemeente.

Voor alle kinderen, jongeren, ouders en begeleiders, lijkt mij dit echt een hele klap. Er zijn vele redenen om hulp te vragen en ik weet uit ervaring, dat het vragen van hulp, al een hele drempel is waar de ouders en begeleiders over heen moeten stappen, in dit geval, al over heen gestapt zijn. Nu krijgen ze te horen dat het geld op is en ‘alle geboden hulp die buiten de beschrijving valt’ voor eigen rekening is.

Beste Franc, ik denk dat ik een grote toevoeging voor uw gemeente kan zijn en dat kost u, als gemeente, geen enkele euro ook nog.

sollicitatie Hospescoaching

Daarom, hierbij mijn sollicitatie waarbij ik solliciteer naar de functie ‘alle geboden hulp die buiten die beschrijving valt’. Allereerst zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Geeske Hospes, ik ben een al wat oudere moeder, of je kan ook zeggen, dat ik nog een jong kindje heb. Mijn zoontje is zeven en zelf zal hij zeggen, zeven en een half. Ik heb zevenentwintig jaar bij de Rabobank gewerkt, diverse locaties, diverse functies en met erg veel plezier. Toen ik onverwacht zwanger bleek te zijn en ook nog ongepland mijn kindje alleen zou moeten opvoeden, kwam ik voor een moeilijke keus te staan.

Welke keuzes maak jij?

Of fulltime mijn goed betaalde baan blijven uitvoeren en mijn zoon laten opgroeien bij het kinderdagverblijf, of een keus maken om te stoppen met werken en mijn zoon zelf opvoeden, er voor hem te zijn wanneer hij van school komt, een vrolijke moeder zijn die veel samen met haar kind onderneemt. Dit laatste heb ik voor gekozen. Ik ben ook flink met mijn normen en waarden aan de gang gegaan en mijn dromen. Waar word ik blij van? Waarom ben ik op deze wereld? Wat wil ik voor deze wereld betekenen? Mijn passie en missie is geworden om mijn kennis en kunde in te zetten voor de kinderen, jongeren en ouderen. Ik ben begonnen met de opleiding tot Kindercoach.

Vriendjespolitiek?

Franc, weet je hoeveel kruim dat kost als alleenstaande moeder? Opa en oma, hier noemen we ze pake en beppe,  die oppassen wanneer mama studiebegeleiding Hospesiedere week naar school moet. Mijn zoontje overdag naar school brengen, halen, vriendjes brengen, halen, zwemles brengen en halen, eten koken en afwassen (nee we hebben geen vaatwasser helaas), ’s avonds moe nog eens in de studieboeken te klimmen. Ik heb zwarte koffie leren drinken om wakker te blijven echter ik was gedreven. Power. Mijn missie. Een nieuwe wereld ging open. Ik ben verder gegaan met de studie. Kinder- en Jeugdtherapie, Sherborne bewegingspedagogiek, Rots en Water, meldcode, Kindertolk wat tegenwoordig Presentchild heet, ja zelfs de post HBO studie psychosociale basiskennis heb ik afgelopen december cum laude gehaald. Best wel gek overigens dat deze verplichting gesteld is aan ZZP’ers om lid te kunnen worden van een beroepsvereniging, of te kunnen blijven. Medewerkers van diverse instellingen die werken vanuit de gemeentelijke aanbesteding, die hoeven die opleiding niet te hebben. Wellicht komt dit ook nog.

Werkt het huidige aanbestedingsmodel?

Ik ben vol energie, frank en vrij, fris en vrolijk begonnen met mijn eigen praktijk voor Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie/Ouderbegeleiding. Nee, ik zit niet in het aanbestedingstraject van de gemeenten. Helaas, die zijn hier stilzwijgend voor een traject van drie jaar verlengd. Kom je niet tussen als 1-pitter. Wel geprobeerd bij de gemeente echter, ik kreeg het antwoord dat, de dingen die ik doe, hij nog nooit van gehoord had dus dan maar even niet. ‘Hij’, is de lokale beleidsmedewerker. Rots en Water had hij nog nooit van gehoord. Het gevoerde gesprek met ‘hij’ leidde wel tot een discussie die overigens nu bij vele gemeenten oplaait, immers het huidige aanbestedingsmodel versus de geboden jeugdhulp, het werkt niet. Het is te kostbaar, tijdrovend en pietje weet niet van jantje bij welk gezin iemand komt.

1 Gezin 1 Plan?

Ja, ik dazel niet hoor Franc, ik weet uit ervaring dat ik vorige week bij een gezin zat waarbij 5 hulpverleners kwamen. Allemaal van de gemeente, dat is dan wel weer makkelijk. Ze wisten het niet van elkaar overigens dat ze er allemaal op bezoek kwamen. Vader was werkeloos geworden dus die hulpverlening, kindertherapie Frieslandkreeg een hulpverleningstraject die ervoor zou moeten zorgen dat vader weer aan het werk geholpen werd, door financiële teruggang waren er wat uitdagingen op dat gebied, dus een budgetcoach was aangesteld, jantje van 13 is autistisch en kreeg ook een eigen begeleider. Om dit allemaal in goede banen te lijden was er een gezinsvoogd. Oh ja, moeder kon het allemaal niet meer aan en zo werd er ook nog huishoudelijke hulp geregeld. Ik kon van niemand een gezamenlijk dossier vinden. Gelukkig zat ik daar als vrijwilliger, de moeder in kwestie wilde niet meer leven, ze kwam er niet meer uit. Het is slecht een tragisch voorbeeld uit de praktijk.

Dus ik snap het wel dat u volledig omhoog zit. Verschrikkelijk, diep triest, voor al die kinderen en jongeren en ouders. Er moet nu wat gedaan worden!

Neem mij!

Echter Franc, hier ben ik, Geeske, van Hospescoaching, ik heb mij 6 jaar te pletter gestudeerd, het heeft een half huis gekost. Sinds deze zomer ben ik eindelijk toegelaten tot de beroepsvereniging die het meeste vergoed (consults dan) voor mensen die aanvullend verzekerd zijn. Tevens zit ik bij de koepelorganisatie RBCZ. Ik ben onderhevig aan een tuchtcommissie TCZ en ik heb de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering en wat nog meer verplicht is, allemaal afgesloten. Ik moet voldoen aan herregistratie-eisen met betrekking tot nieuwe opleidingen, boeken die ik moet lezen, praktijkervaring, intervisie en supervisie, allemaal jaarlijks. De boekhouding moet ik kunnen overleggen en regelmatig moet ik een VOG inleveren. Wist je Franc dat deze met 25 % gestegen is in prijs dit jaar? Houdt u daar niet iets van over want al die zelfstandigen moeten te pas en te onpas weer een VOG inleveren bij een opdracht. Ik zit nu aan mijn VOG nummer 6.

De oplossing! Stop met piekeren!

Ik kom even terug op de beroepsvereniging. Want….tada….de consults worden dan deels of geheel vergoed door de zorgverzekering, afhankelijk van de aanvullende verzekering. Nou en daar zit t em!!!! We zijn begin oktober. Mensen kunnen switchen met hun zorgverzekering, een aanvullende verzekering er bij afsluiten en dan……dan is het hek van de dam….dan kunnen ze naar mij toe komen. Krijgen ze de consults ‘of alle geboden hulp die buiten de beschrijving valt’ deels of geheel vergoed. Hoe keigaaf en tof is dat?

Zijn dromen bedrog?levensgeluk Hospes

Ik zeg eerlijk dat ik het ook broodnodig ben. Als alleenstaande moeder is het best zwaar om te knokken tegen die grootmachten als Jeugdzorg en zo nog vele instelling die in de trajecten aanbesteding zitten. Ik kom er gewoon niet tussen…maar wie niet groot is..moet slim zijn en beste Franc, dat ben ik. Daarom heb ik gestudeerd, verder gestudeerd, en vorig jaar er nog maar een jaartje bij geplakt…en hier ben ik!

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut, ouderbegeleiding, Rots en Water weerbaarheid ook voor autistische kinderen/jongeren. Voor de kleintjes kan ik de gymlessen verzorgen. Die zijn verbaal nog niet zo ver dat je lekker met ze aan tafel kunt praten over hun hulpvraag. Nee die moeten lekker kunnen rennen, klimmen en hun lijfje leren kennen, ja wel op een professionele manier. Wat vindt u van het Nijntje Beweegdiploma? Zou wel erg leuk zijn toch in uw gemeente!

Voor niks komt de zon op.

Voor mij hoeft u dus niks te betalen en uw probleem kan ik uit de wereld helpen. Ik stel voor om gewoon ruimte bij u te huren. Ja te huren want ik hou van mean ondernemerschap. Het liefs een sporthal want ik ben nogal van de beweging. Het zitten aan tafel en ellenlange gesprekken te voeren, daar kan ik niet zo veel mee. De kinderen die hier komen overigens ook niet. Ik ben te vinden in de klimhal, thialf, sporthal en vooral gewoon buiten, regen of geen regen. Leuk detail dat ik vorig jaar ook een skutsje heb gehuurd en een weekend met 12 autistische jongeren op pad ben geweest. Reactie was dat ze meer geleerd en ervaren hadden dat weekend op het skutsje, dan een heel jaar in de kliniek. Misschien zit daar nog iets waar u naar kunt kijken wanneer u geld te kort heeft? Te kijken naar de soort zorg of hulpverlening die geboden wordt? Ik noem maar een puntje.

Wilt u nog mijn hobby’s weten? Ik hou van hardlopen, schaatsen en mountainbiken. Tuinieren vind ik maar zo zo.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
Geeske Hospes

www.hospescoaching.nl

geeske hospes kindertherapeut, weerbaarheidstrainer

PS wilt u mijn facebookpagina nog even liken? Des te meer likes mijn site krijg, des te hoger komt mijn praktijk in de google-ranking want klantjes, die kan ik nog wel gebruiken.

https://www.facebook.com/hospescoaching.nl/