Training ik leer anders

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen: het is een slimme ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit….. waar zit het probleem?

Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training “Ik leer anders”

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten. Of zijn de prestaties wisselend. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. Dat betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school aangeboden wordt. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden.

Belang van (her)kenning

Als niet (h)erkend wordt dat het om een beelddenkende leerling gaat worden er al snel allerlei oordelen geveld. Let niet op, dwaalt altijd af! Niet geconcentreerd. Hij zou nu toch die tafels wel eens uit zijn hoofd moeten kennen! Werkt er dus niet aan. Dat handschrift is niet te lezen! Spellingsfouten die toch echt niet meer kunnen. Kortom: teleurstelling bij ouders, leerkrachten. En onzekerheid en afname van zelfvertrouwen bij de leerling.

Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.

Voor wie is de training geschikt

De training “ik leer anders” is bestemd voor kinderen van de basisschool. Vaak worden de problemen zichtbaar in groep 3.
Tijdens een intake gesprek wordt gekeken of je kind daadwerkelijk een beelddenker is en de training geschikt is. Bij de training wordt gewerkt met het werkboek van ‘Ik leer anders’

Tarief

De training ik leer anders is een individueel traject. Gemiddeld zijn 4 tot 6 sessies nodig om deze leermethode eigen te maken. Het tarief bedraagt
€ 60 per uur exclusief het benodigde werkboek van € 40. In bepaalde situaties wordt deze training geheel vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Informeer naar de mogelijkheden.