Training in executieve functies

Beter bij de les is een training in executieve functies en leer-strategieën voor kinderen bij wie deze functies zwak zijn, zoals kinderen met AD(H)D en leerproblemen. Deze kinderen hebben vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en andere functies, waardoor ze veel ondersteuning en sturing van de leerkracht nodig hebben bij het maken van schoolopdrachten.

Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

Doel van Beter bij de Les

Het doel van Beter bij de les is om inzicht in leergedrag te vergroten en werkgeheugencapaciteit uit te breiden, waardoor ondersteuning vanuit de leerkracht uiteindelijk minder kan worden. Wanneer een kind zwak is op één specifieke functie dan kan de training uit 5 tot 10 sessies bestaan. Gedurende die sessies wordt het kind aan de hand van een werk- boek, opdrachten en luistermateriaal op een speelse manier getraind in het toepassen van vaardigheden die belangrijk zijn bij het goed kunnen uitvoeren van een taak.

Vijf kernvaardigheden

  • Gerichte aandacht
  • Planning en initiatie
  • Verdeelde aandacht en werkgeheugen
  • Doel- en taakgericht gedrag
  • Metacognitie: reflectie en controle van het eigen functioneren

DE TRAINING AAN HET KIND – PRAKTISCH 

De vijf kernvaardigheden zijn voor je kind van belang bij het uitvoeren van een taak. Deze kernvaardigheden worden tijdens de trainingssessies getraind. Iedere trainingssessie heeft een vaste volgorde, waarbij de volgende elementen aangeboden worden:

  • Psycho-educatie (voorlichting) middels een luisterboek
  • Neuropsychologische oefening
  • Schoolse oefening
  • Drie adaptieve werkgeheugenoefeningen
  • De zin van de dag

De training kan plaatsvinden onder- of na schooltijd. Voorafgaand aan de training is het fijn dat Geeske een kennismakingsgesprek heeft met de leerkracht van je kind. Na afloop van de training ontvangt je kind een geprinte herinneringskaart waar de weekthema’s en alle breinbewakers (strategieën) en breinbandieten (valkuilen) op genoemd staan die tijdens de psycho-educatie zijn geïntroduceerd.

executieve functies

Naast de leerkracht wordt je als ouders/verzorgers van je kind bij de training betrokken door middel van een drietal voorlichtingsbijeenkomsten. In deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt er uitleg gegeven over executieve functies en de rol daarvan in het onderwijs. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de inhoud van de training en hoe je als ouders thuis het oefenen met de vaardigheden kunnen voortzetten.

PROGRAMMA

De training voor je kind bestaat uit individuele sessies onder begeleiding van onze kindertherapeut. Gedurende die sessies wordt je kind aan de hand van een werkboek, opdrachten en luistermateriaal op een speelse manier getraind in het toepassen van vaardigheden die belangrijk zijn bij het goed kunnen uitvoeren van een taak.