In- en uitsluitingscriteria

Integratieve Kindertherapie is geschikt voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Bij uitzondering kan in overleg met therapeut besloten worden om een kind vanaf 3,5 jaar in behandeling te nemen. Hierbij is met name de taalontwikkeling van belang of een kind in behandeling genomen kan worden.

Bij de therapie bepaalt het kind de inhoud van het proces. De therapie is wel behoorlijk talig. Therapie is geschikt voor kinderen die een relatief normale ontwikkeling doorlopen.

Integratieve kindertherapie is in principe niet geschikt voor kinderen:

  • Met een IQ lager dan 80. Verbale ontwikkeling is hierbij punt van aandacht.
  • Kinderen met psychosen.
  • Kinderen met problematiek waarvoor opname is vereist.
  • Ernstige agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen,
  • Zintuiglijke beperkingen zoals doofheid, blindheid, of doofblind zijn waarbij specialistische hulp geboden dient te worden.
  • Verder is het ter beoordeling aan de therapeut of zij zich in staat acht een kind en zijn ouders met zijn hulpvraag te begeleiden.