Weerbaarheidstraining

Rots en Water, weerbaarheidstraining, Hospescoaching, Friesland, hulpverlening, misbruik, mishandeling, pesten

Rots en Water training

Steeds meer kinderen en jongeren lopen tegen problemen aan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij vinden het moeilijk om met anderen contact te maken en met hen te spelen, te werken en te leven. Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit, zelfkennis en voor het maken van keuzes en sociale contacten is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van belang.

Wat doen we?

Zie hier voor een impressie.

Ontwikkelingstaken

Deze sociaal-emotionele ontwikkeling omvat twee deelgebieden: de fysiek-emotionele ontwikkeling en de verbaal-emotionele ontwikkeling. De fysiek-emotionele ontwikkeling wordt verworven via beweging, spel, stoeien en sporten. De verbaal-emotionele ontwikkeling wordt vooral opgedaan via gesprekken met anderen.

Rode draad in de trainingen zijn

  • Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en richting van de aandacht/focus, later transformerend naar innerlijk doel).
  • De ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen. meer bewustzijn van het lichaam kan daarom leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen. Dit ligt ten grondslag aan elke vechtsport die oog heeft voor de ontwikkeling van mentale en innerlijke kracht.
  • De ontwikkeling van fysieke communicatievormen.
  • Het Rots en Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Toegepast op fysiek, mentaal en sociaal niveau. Fysiek betekent dat een aanval gepareerd kan worden door hard aangespannen (rots) maar vaak nog effectiever kan worden opgevangen door een beweeglijk meegaan met de energie van de aanvaller (wateraspect).

Rots en Water zet mensen in hun kracht!