Geeske Hospes

Geeske Hospes, integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut is de drijvende kracht achter HospesCoaching. Zij is moeder van een heerlijke avontuurlijke zoon. Na ruim 27 jaar binnen de Rabobankorganisatie te hebben gewerkt, heeft zij volledig het roer om gegooid. Deze omschakeling leidde tot HospesCoaching.

Kinder- en Jeugdtherapeut

Bij BGL & partners heeft zij haar titel gehaald als Integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut. Deze opleiding heeft zij gecombineerd met andere opleidingen zoals de HBO-opleiding Presentchild (Kindertolk®), Sherborne bewegingspedagogiekRots en Water, Ik Leer Leren® en Ik Leer Anders®. In 2015 is de HBO-jaarstudie Psychosociale Basiskennis in 2015 behaald, Cum Laude. Diverse andere opleidingen, workshops en cursussen zijn gevolgd zoals: Teken je gesprek, Geef me de 5, begeleider tot Intervisie, Meldcode, Beroepsethiek,

Personal Coaching

Bij Sergio van der Pluijm is de jaarstudie Effectief Coachen gevolgd. Sindsdien heeft zij zich verder gespecialiseerd in bestaande methodes en de nieuwste ontwikkelingen binnen de psychologie. Hierbij kunt u denken aan ACTOplossingsgerichte coaching, en Provocatieve Coaching.

HospesCoaching groeit

Wat klein begonnen is, is snel aan het groeien. De praktijk is onlangs verhuisd naar Joure. HospesCoaching heeft daar de beschikking over een ruimte waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, observatie plaats kan vinden terwijl de kinderen zich kunnen ontspannen. Gesprekken in een ongedwongen sfeer. Een plaats waar het team van HospesCoaching zich inzet in het belang van het kind.

Naast haar werk als Kindertherapeut en coach geeft zij met veel plezier weerbaarheidstrainingen. Tevens verzorgt Geeske huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren die net even op een andere manier de aangeboden stof tot zich nemen.

Missie en Visie: Jij bent jij en ik ben ik

Als kindertherapeut is Geeske ervan overtuigd dat zij kinderen en jongeren kan meenemen en aanzetten om op zoek te gaan en te ontdekken wie ze echt zijn. Uiting te geven aan hun eigen specifieke talenten. Dit op een geheel open-minded wijze en gebruik makend van hun potentiële innerlijke kracht.

Ieder kind heeft een goede reden om te doen zoals het doet

Dat doen wij door samen naar het kind op zoek te gaan naar belemmerende patronen. Daarbij zijn wij nieuwsgierig of eet- en bewegingsgewoonten daarbij een rol kunnen spelen.

Doel is dat het kind c.q. de jongere zelfverzekerder in het leven staat en daardoor zelfbewuster eigen keuzes kan maken in het leven. Hierdoor zal het kind zijn eigen unieke karakter leren ontdekken en waarderen en daardoor frank en vrij de wereld durven te betreden.

Achter ieder gedrag zit een positieve intentie

Bij HospesCoaching ben je bij het juiste adres om deze intentie op een meer helpende manier uit te dragen, in zowel woord en gedrag. Vaak weet je zelf de intentie niet, waarom je zo doet zoals je doet. Samen gaan we op zoek naar de gedachten, de gevoelens, het gedrag die door een bepaalde gebeurtenis een geheel eigen leven aan het leiden zijn.

Iedere dag heb je weer kansen. Om het anders te doen dan gisteren. Om te leren en te ontdekken. Om te zijn wie je wilt zijn maar nog niet kunt zijn

Wees welkom, namens ons hele team
Geeske