Geeske Hospes

Geeske

Geeske Hospes, integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut is de drijvende kracht achter HospesCoaching. Zij is moeder van een heerlijke avontuurlijke zoon. Na ruim 27 jaar binnen de Rabobankorganisatie te hebben gewerkt, heeft zij volledig het roer om gegooid. Deze omschakeling leidde tot HospesCoaching kind- en jeugdtherapie + inzicht in ouderschap en Weerbaar Friesland (Rots & Water weerbaarheidstrainingen). In 2018 is de praktijk gecontracteerd voor het Sociaal Domein Friesland.

Kinder- en Jeugdtherapeut

Bij BGL & partners heeft zij haar titel gehaald als Integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut. Deze opleiding heeft zij gecombineerd met andere opleidingen zoals de HBO-opleiding Presentchild (Kindertolk®), Sherborne bewegingspedagogiekRots en Water, Ik Leer Leren® en Ik Leer Anders®. Om te voldoen aan de kwalificatie zoals de zorgverzekeraars die neergelegd hebben, heeft zij de HBO-jaarstudie Psychosociale Basiskennis in 2015 behaald, Cum Laude.
Sinds 2021 richt Geeske zich op de mogelijkheden van Virtual Reality Therapy. Girls’ Talk groepen zijn gestart, speciaal voor meisjes. Diverse opleidingen en training worden blijvend gevolgd om nieuwe en andere methodieken te kunnen inzetten zoals Denken+Durven=Doen, behandeling voor angststoornis, Beter bij de Les ondersteuning executieve functies, ACT4Kids :verander wat je kunt veranderen en leer accepteren wat je niet kunt veranderen, Cognitieve Gedragstherapie voor Kinderen: uw kind krijgt inzicht hoe denken, voelen en doen invloed op elkaar hebben. Cogmed training: verbeteren van concentratie en aandacht.

Personal Coaching

Om naast Kindertherapeut, ook het gehele systeem goed te kunnen begeleiden zoals ouders en school, heeft Geeske in Rotterdam bij Sergio van der Pluijm de jaarstudie Effectief Coachen gevolgd. Sindsdien heeft zij zich verder gespecialiseerd in bestaande methodes en de nieuwste ontwikkelingen binnen de psychologie. Hierbij kunt u denken aan ACTOplossingsgerichte coaching, en Provocatieve Coaching.

Geeske is bereikbaar via geeske@hospescoaching.nl