Geeske Hospes

Geeske Hospes, Kindertherapeut, Rots en Water, Friesland

Ik ben Geeske Hospes, integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut binnen mijn praktijk Hospescoaching. Moeder van een heerlijke avontuurlijke zoon. Na ruim 27 jaar binnen de Rabobankorganisatie te hebben gewerkt, heb ik volledig het roer om gegooid.

Kinder- en Jeugdtherapeut

Bij BGL & partners heb ik mijn titel gehaald als Integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut. Deze opleiding heb ik gecombineerd met andere opleidingen zoals de HBO-opleiding Presentchild (Kindertolk®), Sherborne bewegingspedagogiekRots en Water, Ik Leer Leren® en Ik Leer Anders®. Om te voldoen aan de kwalificatie zoals de zorgverzekeraars die neergelegd hebben, heb ik vervolgens de HBO-jaarstudie Psychosociale Basiskennis in 2015 behaald, Cum Laude.

Personal Coaching

Om naast Kindertherapeut, ook het gehele systeem goed te kunnen begeleiden zoals ouders en school, heb ik in Rotterdam bij Sergio van der Pluijm de jaarstudie Effectief Coachen gevolgd. Sindsdien heb ik mij verder gespecialiseerd in bestaande methodes en de nieuwste ontwikkelingen binnen de psychologie. Hierbij kunt u denken aan ACTOplossingsgerichte coaching, en Provocatieve Coaching.

Naast mijn werk als Kindertherapeut en coach geef ik met veel plezier weerbaarheidstrainingen. Tevens verzorg ik huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren die net even op een andere manier de aangeboden stof tot zich nemen.

Missie en Visie: Jij bent jij en ik ben ik

Als kindertherapeut ben ik ervan overtuigd dat ik kinderen en jongeren kan meenemen en aanzetten om op zoek te gaan en te ontdekken wie ze echt zijn. Uiting te geven aan hun eigen specifieke talenten. Dit op een geheel open-minded wijze en gebruik makend van hun potentiële innerlijke kracht.

Ieder kind heeft een goede reden om te doen zoals het doet

Dat doe ik door samen naar het kind op zoek te gaan naar belemmerende patronen. Daarbij ben ik nieuwsgierig of eet- en bewegingsgewoonten daarbij een rol kunnen spelen.

Doel is dat het kind c.q. de jongere zelfverzekerder in het leven staat en daardoor zelfbewuster eigen keuzes kan maken in het leven. Hierdoor zal het kind zijn eigen uniciteit leren ontdekken en waarderen en daardoor frank en vrij de wereld durven te betreden.

Achter ieder gedrag zit een positieve intentie

Bij Hospescoaching ben je bij het juiste adres om deze intentie op een meer helpende manier uit te dragen, in zowel woord en gedrag. Vaak weet je zelf de intentie niet, waarom je zo doet zoals je doet. Samen gaan we op zoek naar de gedachten, de gevoelens, het gedrag die door een bepaalde gebeurtenis een geheel eigen leven aan het leiden zijn.

Iedere dag heb je weer kansen. Om het anders te doen dan gisteren. Om te leren en te ontdekken. Om te zijn wie je wilt zijn maar nog niet kunt zijn

Geeske Hospes
RCZ registertherapeut®