Depressie kinderen, hulpverlening HospescoachingBij kinderen en jongeren verloopt een depressie anders dan bij volwassenen. Kinderen en jongeren zijn ook somber en hebben weinig interesses, maar ze kunnen soms toch ook nog even lol maken. Signalen worden vaak overschaduwd worden door andere problemen, zoals angsten en negatief zelfbeeld. Daardoor is een depressieve stoornis niet eenvoudig vast te stellen. Vroegtijdige opsporing en behandeling is daarom erg belangrijk omdat een depressie in de kindertijd kans op herhaling vergroot.

Herken de signalen

Bij jonge kinderen speelt vaak de angst voor verlies en laten ze weinig speelsheid zien. Jongeren kunnen zich opeens heel stoer en agressief gaan gedragen. Meisjes uiten hun depressie eerder in terugtrekgedrag en sommige kinderen worden juist onhandelbaar. Vaak zijn er ook vage onverklaarbare, lichamelijke klachten en slaapproblemen en kunnen er sociale- of schoolproblemen ontstaan.

Als ouder weet je het

Kinderen en pubers maken (net als volwassenen) wel eens een periode mee waarin het minder goed gaat. Ouders vragen zich dan ook vaak af: wanneer duurt het (te) lang en wanneer grijp ik in? Hoort het teruggetrokken gedrag van je puber bij de ontwikkelingsfase of is er misschien meer aan de hand?

Luisteren, steunen, helpen

Hospescoaching biedt steun zodat een kind of een jongere grip krijgt op zijn emoties. Vaak is actief luisteren, steun geven of helpen met het oplossen van de problemen voldoende. Hoe eerder de therapie start, des te effectiever het zal zijn. Vaak zetten stemmingsproblemen zich niet om in een depressieve stoornis.

Bij een (milde) depressie werk ik samen met kind en ouders aan veranderen van de negatieve focus, gecombineerd met probleemoplossende- en sociale vaardigheden versterken. Als een ingrijpende gebeurtenis als verlies of scheiding een rol speelt kan de verwerkingsmethode EMDR een onderdeel van de therapie zijn.