Autisme (ASS)

Ik zie ik zie wat jij niet ziet………..”

Een raadspelletje dat we allemaal wel eens gespeeld hebben. Er zijn geen echte spelregels bij, behalve die ene: wat je ziet moet wel echt aanwezig zijn en ook zichtbaar voor de anderen die aan het spel meedoen.

Zintuigelijke verwerking

Voor sommige kinderen en jongeren met autisme is het niet zo vanzelfsprekend dat zij zien wat anderen ook zien, dat ze waarnemen wat anderen ook waarnemen. Zien, horen, proeven, aanraken en ruiken kan een heel andere betekenis hebben dan voor de meeste kinderen. Ook het gevoel voor evenwicht en het gevoel in gewrichten kunnen door kinderen met autisme anders worden ervaren.

Gevolgen

Dat de gevolgen daarvan verstrekkend zijn, is vanzelfsprekend. Daarbij hoeven we alleen maar te denken aan de invloed die zo’n verschillende manier van waarnemen en betekenisgeving heeft op onze omgang met elkaar. Het raakt de communicatie, het voorstellingsvermogen, ons voelen, denken en handelen.

Executieve functies

Hospescoaching geeft handreikingen voor omgaan met dit moeilijk, en voor de meesten, onvoorspelbaar gedrag, om dit beter te begrijpen. Om respectvol met elkaar te kunnen samenleven, is het nodig dat we elkaar goed verstaan. Dat vraagt extra inspanningen in de omgang met kinderen en jongeren met autisme. Die nemen ‘anders’ waar dan wij verwachten. Zien wat die ander ziet, zal daardoor nog niet vanzelfsprekend zijn, beter kijken wel.

Hospescoaching is tevens gespecialiseerd in het geven van weerbaarheidstraining ‘Rots en Water‘ en is in het bezit van de masterclass Rots en Water voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.