GameverslavingGamen is fun! Het werkt ontspannend en je hebt lol. Je kunt tegen elkaar spelen of juist lekker in je eentje.
Je kunt actief en geconcentreerd bezig zijn. Ervaring opdoen met games is een onmisbaar onderdeel van de opvoeding en de voorbereiding op een werkend leven. Gamen wordt ook wel ‘het nieuwe leren’ genoemd. Voorbeeldsite is spelletjesplein.nl. De games sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren.

Gamen altijd leuk?

Een kleine minderheid van de jongeren heeft problemen bij het gamen. Gamen is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. De oorzaak wordt vaak niet gezocht in veelvuldig gamen. Wat zijn nu de signalen van overmatig gamen?

Signalen van problemen bij veelvuldig gamen

  • Slapeloosheid, agressief gedrag, gespannenheid, somber. Door veel gamen is er een toename van adrenaline en dopamine in het lichaam.
  • Hoofdpijn, geïrriteerde ogen, rugklachten of RSI. Langdurig gamen in dezelfde houding gecombineerd met verhoogde spierspanning kunnen deze klachten veroorzaken.
  • Overgewicht of juist snel gewicht verliezen. Gamers nemen minder de tijd om gezond en regelmatig te eten en te drinken.
  • De persoonlijke verzorging blijft achter zoals bijvoorbeeld tandenpoetsen.
  • Sommige kinderen bedenken niet meer welke activiteiten ze leuk vinden en gaan bij verveling gamen.
  • Toevlucht zoeken in gamen bij situaties die als moeilijk worden ervaren, zoals een conflict of pesten.
  • Achteruitgang schoolprestaties.
  • Conflict met ouders, vriend of vriendin.

Hospescoaching is volledig toegerust om kinderen en jongeren te ondersteunen in alle facetten van het gamen. Het informeren wat gamen met je doet naast het herkennen van wellicht het overmatig gamegedrag. We gaan op een interactieve manier aan de slag en je krijgt handvatten hoe je de regie weer over je eigen leven krijgt. Door veel spelelementen toe te voegen aan de werkelijkheid worden de alledaagse belevenissen uitdagender gemaakt.

Ook wordt verder gekeken dan ‘het individuele kind’, aangezien groepsnormen en bijbehorende gedragen van een peergroup een kind beïnvloeden.

Informatie avonden over media-opvoeding

Kinderen hebben het nodig dat hun ouders hen leren communiceren over het gamen. Kinderen hebben het nodig dat ouders regels opstellen over het gamegebruik. Wat is een grens voor overmatig gamen? Wat is een PEGI-code? Ligt er een vluchtgedrag aan ten grondslag? Veel leerzame kanten van het gamen worden niet benut. Veel negatieve kanten worden nog niet gezien. Tijdens de informatie avond ‘Gamen: niet problematiseren maar informeren’, wordt hier op een humoristische en leerzame manier verder op in gegaan.

Geeske Hospes heeft over dit onderwerp haar eindscriptie geschreven voor de opleiding tot Kindertherapeut: ‘De (on)schuldigheid van gamen’. Hiervoor heeft ze stage gelopen bij de Jellinek kliniek te Amsterdam. Kliniek voor diverse verslavingen bij jongeren.