Een verdrietig koindPesten gebeurt vooral op school, en ook steeds meer digitaal. Ondanks anti-pest programma’s blijft het voor leerkrachten lastig om op te treden tegen pesten. Pesten kan sterk traumatiserend zijn en langdurige gevolgen hebben, zeker bij jarenlange pestervaringen.

Ik deed het niet

Gepeste kinderen zijn vaak somber, voelen zich eenzaam en kunnen een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Ze hebben vaak slaapproblemen, fysieke klachten en kunnen steeds meer problemen ontwikkelen op andere sociale gebieden.

Of zelfs specifieke angstklachten ontstaan die niet direct gerelateerd lijken aan het pesten. Sommige kinderen krijgen last van ongewenste herinneringen aan ingrijpende pestervaringen, bijvoorbeeld in de vorm nachtmerries. Ook andere kinderen in de klas hebben vaak veel last van het pesten op school.

Helpende hand

Ouders voelen zich vaak heel machteloos als hun kind wordt gepest. Je vraagt je keer op keer af: hoe kan ik mijn kind helpen? En waar ligt daarbij de scheidslijn tussen je kind het zelf leren oplossen en zelf de helpende hand bieden?

Door schaamte vertellen kinderen hun ouders vaak niet alles, dus hoe ga je daarmee om? En doen ze er op school wel genoeg aan?

Opkomen voor jezelf

Hospescoaching leert je kind beter voor zichzelf op te komen en ondersteunt in het omgaan met pesten. De gesprekken kunnen gaan over het verwerken van emoties en het opbouwen van eigenwaarde.

Je kind leert om over het pesten te praten, zowel thuis als met de andere kinderen in de klas. Ouders worden begeleid in het zo goed mogelijk ondersteunen van hun kind.