Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op eigen wijze. Aansluitend en/of gelijktijdig vindt ook vaak ouderschapstraining plaats.

Maatwerk

Alle trajecten zijn maatwerk en om die reden kunnen wij moeilijk voorspellen wanneer je weer zonder onze hulp verder kunt en er ruimte is voor nieuwe trajecten. De wachttijd kan dus korter of langer zijn. In de tijd dat je bij ons op de wachtlijst staat kunnen wij geen ondersteuning bieden.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Hospescoaching biedt laagdrempelige zorg aan. Hospescoaching hanteert geen wachttijd voor behandeling. Ouder(s) kunnen hun kind aanmelden door contact op te nemen via info@hospescoaching.nl., via 06 – 63818611 of via het contactformulier op deze website. Ook kun je een aanmelding doen via het wijkteam van de eigen gemeente. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin de reden van aanmelding verder toegelicht kan worden. De wachttijd voor de start van de behandeling is ongeveer 5 weken. Deze tijd wordt gebruikt om alle benodigde bescheiden in orde te maken, zoals behandelovereenkomst en ondersteuningsplan.

Vind je de wachttijd te lang?

Neem dan contact op met je huisarts of het gebiedsteam (18-) in je gemeente voor ondersteuning of om te vragen naar gegevens van andere jeugdzorgaanbieders.