Geen wachttijd voor jeugdhulp bij Hospescoaching

Hospescoaching biedt laagdrempelige zorg aan. Hospescoaching hanteert geen wachttijd voor behandeling. Ouder(s) kunnen hun kind aanmelden door contact op te nemen via info@hospescoaching.nl., via 06 – 63818611 of via het contactformulier op deze website. Ook kun je een aanmelding doen via het sociaal wijkteam van de gemeente waar je woont. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin de reden van aanmelding verder toegelicht kan worden. Samen bekijken we of we de juiste personen voor elkaar zijn en of het goed voelt. Immers je vertrouwt en veilig voelen is een voorwaarde voor een fijne begeleiding.
Wanneer we van beide kanten besluiten te starten, gaan we eerst de benodigde papieren in orde maken zoals een behandelovereenkomst, ondersteuningsplan en het aanvragen van de beschikking. Dat zal ongeveer twee weken in beslag nemen en dan kan de werkelijke begeleiding starten.