Kinder- en Jeugdtherapie

Hospes Coaching, onze praktijkruimteIntegratieve Kindertherapie is een laagdrempelige, kortdurende psychotherapie voor kinderen en jongeren, gericht op snel herstel zodat het kind (4 -12 jaar) of de jongere (13 -18 jaar) het weer zelf kan. Er wordt samen met het kind gekeken wat nu de belangrijkste reden is waarom het kind doet wat die doet. Want hoe vervelend het gedrag van het kind wellicht voor zichzelf en/of de omgeving is, er zit altijd een goede reden achter. Alleen de manier waarop een kind dit laat zien, kan onhandig gedrag zijn.

Het kind weet het, kan het, doet het!

Er wordt niet alleen gewerkt aan het probleem. Er is ook veel aandacht voor wie het kind is, zijn/haar kwaliteiten, zijn/haar (on)mogelijkheden, zijn/haar dromen. Wat zijn de gedachten, gevoelens en gedrag. Inzicht hierin helpt het kind te leren omgaan met zijn problemen, op te lossen en zijn leven weer in eigen hand te nemen.

Om tot deze inzichten te komen gaan we, naast af en toe praten, veel bewegen en doen. Want ieder kind heeft namelijk van alles in huis om de obstakels te overwinnen. We gaan op reis naar dit oplossingsgericht vermogen door in beweging te komen. Immers, bewegen maakt je vrolijk, energiek en gezond!

Doel: vrijheid, kracht en levensgeluk

Het doel is dat het kind zich vrij voelt van belemmeringen en zich sterk voelt in het denken en handelen. Door de hulpverlening vindt het kind zelf oplossingen en krijgt het handvatten aangereikt, zodat het kind een keuze kan maken hoe hij wil reageren in een bepaalde situatie. Hierdoor krijgt het kind meer invloed op zijn eigen psyche waardoor de ik-sterkte van het kind toeneemt. Dit geeft vrijheid, kracht en levensgeluk!

Wat volgt er na na de aanmelding

Een kennismaking. Voorwaarde is dat het voor alle partijen vertrouwd is om samen te werken. Wanneer er sprake is van vertrouwen, dan is er plaats voor ontwikkeling.

Na de kennismaking wordt besloten om een traject in te zetten en volgt de intake. Wat is de reden van aanmelding? Hoe ziet het leven er na de begeleiding uit? Wat heb je nodig om daar te komen? Hoe voel je je dan? Wat is er veranderd en waaraan merk je dat? Afhankelijk van de leeftijd wordt getracht het kind zoveel mogelijk probleemeigenaar te maken. Er volgen 1 op 1 sessies met het kind zonder de ouder, afhankelijk van de leeftijd en waar het kind zich fijn bij voelt. Na ongeveer vijf sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats en kijken we wat er nodig is om het kind verder te ondersteunen en wat de ouder hierin zelf kan doen.

Ouderbegeleiding

Parallel aan de Kindertherapie vindt ouderbegeleiding plaats en soms kan een gesprek met het hele gezin of een thuisbezoek een onderdeel zijn van de behandeling. Mocht het nodig zijn en ouders en kind stemmen daarmee in, dan kan de schoolse situatie erbij betrokken worden. Ik houd behandelingen kort: vaak bestaat een traject uit tien à twintig sessies. De ervaring leert dat een kind vaak zelf goed aangeeft wanneer hij of zij eraan toe is om een traject af te ronden. Mocht de situatie daarom vragen, is ook aanvullend onderzoek of langdurige begeleiding mogelijk. Hierbij kunt u denken aan een leerpotentieel-onderzoek of begeleiding voor kinderen met ASS.