Rouwverwerking, dood, scheidingHet verlies van een dierbare heeft enorm veel impact op het leven van ouders en kinderen. Over het algemeen zijn kinderen veerkrachtig en wordt verlies op een gezonde manier verwerkt. Maar helaas lukt dat niet altijd, soms houdt verdriet te lang aan of stagneert de verwerking een tijdje. Dan kan het belangrijk zijn hulp van een deskundig in te schakelen.

“Beppe….als je dood gaat…vergeet je niet je bril mee te nemen? Anders zie je mij niet meer wanneer je een sterretje bent….”

Wanneer komt opa weer thuis

Kinderen gaan anders om met verlies dan volwassenen. Ze zijn vaak niet doorlopend verdrietig en uiten hun emoties op een andere manier. Dit verschilt bovendien per leeftijdsfase van het kind. Jonge kinderen begrijpen het begrip ‘dood’ nog niet goed. Een peuter kan rustig na de begrafenis van opa vragen wanneer opa weer thuis komt. Jongeren worden diep geraakt terwijl ze doorgaans niet makkelijk praten.

Het gemis

Ouders zijn door hun eigen verlies niet altijd direct in staat hun kind te steunen en kunnen het gevoel hebben dat ze onvoldoende steun bieden. Ze willen hun kind vaak ook zoveel mogelijk verdriet besparen. Ouders vragen zich vaak van alles af: hoe praat je met je kind over het verlies? Betrek je je kind bij het proces van een begrafenis en op welke manier verwerkt een kind verlies van een dierbare?

Emoties en gedrag

Bij Hospescoaching praat jouw kind met een onafhankelijke professional veilig over het verlies. Ik begeleid en breng orde aan in alle emoties binnen een rouwproces. We bekijken samen of je kind hulp nodig heeft bij het begrijpen van wat ‘dood’ inhoudt, wat voor emoties en gedrag je kind direct na het overlijden van een dierbare of na verloop van tijd laat zien?

Bij sommige kinderen die een ouder verliezen kan rouwverwerking stagneren of te lang aanhouden. Dat kan komen omdat een kind de overgebleven ouder in bescherming wil nemen of mogelijk zit een (traumatische) verliessituatie een gezonde verwerking in de weg. Verwerking in de vorm van EMDR kan dan een onderdeel zijn van de behandeling.