Het kan een hele stap zijn om voor hulp aan te kloppen. Veel ouders ervaren het dat ze falen of tekortschieten in hun opvoeding of de keuzes die ze gemaakt hebben. De weg naar de huisarts met een kind voor oorpijn wordt sneller en gemakkelijker gedaan dan de hand pakken van de kindertherapeut.

De intentie van gedrag

‘Het probleem van een kind’ is in feite een gezonde, onbelemmerde, pure reactie van een kind op zijn of haar omgeving of situatie.  Het kind geeft door gedrag, spel, ontwikkeling of klachten signalen af waar een verlangen achter schuilt. Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij de consults is daarom belangrijk. Ouderbegeleiding richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin.

Oudergesprekken

Bij de kindertherapie worden altijd oudergesprekken gevoerd. Om jullie op de hoogte te houden van wat je kind doormaakt, hoe je thuis nog beter kan helpen of soms meer kennis te krijgen over onderwerpen.

Soms zijn een paar gesprekken over specifieke opvoedingsvragen al voldoende.In andere situaties moet er meer gebeuren. De ouders worden dan betrokken bij de therapie van hun kind, met als doel zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke opvoedingssituaties. Het hebben van een ‘speciaal’ kind betekent vaak dat er thuis en op school ook een speciale aanpak nodig is. Tijdens de behandeling leren ouders nieuwe vaardigheden.

Wat levert het op

Na afloop hebben ouders meer inzicht in de problemen van hun kind en hebben ze geleerd hoe ze met het gedrag van hun kind kunnen omgaan of dit kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de kans op een positieve ontwikkeling van het kind toegenomen.

  • Wil je weten of het gedrag aansluit bij de ontwikkelingsfase van je kind?
  • Wat is eigenlijk hooggevoeligheid en hoe ga je thuis en op school om met een hooggevoelig kind?
  • Waarom is je dochtertje opeens niet meer zindelijk? Hoe kun je daar het beste mee omgaan?