Gecontracteerde specialistische jeugdzorg provincie Friesland.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt de vergoeding via de gemeente. Hospescoaching heeft provinciaal een contract afgesloten voor alle gemeenten in de Friesland. Dit houdt in dat de zorg in principe vergoed wordt. Voorwaarde is dat de verblijfplaats van de gezaghebbende ouders van het kind/jongere in de provincie Friesland ingeschreven staat. Een verwijzing is noodzakelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Verwijzing kan verkregen worden van de huisarts, een GGD-arts, medisch specialist of het Sociaal Wijkteam/gebiedsteam. Onder zorg wordt bedoeld: kindertherapie, ouderbegeleiding en begeleiding op school.

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Vind je dit traject te zwaar of schat je in dat enkele begeleidingen al helpend kunnen zijn? Er is ook de mogelijkheid om zelfstandig , zonder verwijzing in de praktijk te komen. Behandeltarief is 70,- per sessie (60 minuten) en vrijgesteld van BTW. Onder een sessie valt intake, therapie, voortgangsgesprek en evaluatie. Ben je aanvullend verzekerd? Hospescoaching is tevens geaccrediteerde jeugdzorgaanbieder vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Zie het vergoedingsoverzicht onderop deze website. 

Coachingsgesprekken volwassenen

Coachingsgesprekken volwassenen vallen ook onder het tarief van € 70. Deze coachingsgesprekken volwassenen worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering, tenzij het ouderbegeleidingen betreft . Voor weerbaarheidstrainingen, presentaties, overige bijeenkomsten en workshops; zie bij de activiteit zelf wat deelname kost. Kilometervergoeding  € 0,25 p/km.

Hospescoaching bezit het KIWA keurmerk ZZP’ers in de zorg, die jaarlijks getoetst wordt met
registratienummer 13802.