Registratie

Hospescoaching, is geregistreerd lid van de erkende beroepsvereniging VvvK, en tevens lid RBCZ.  Om die reden worden de consults/begeleidingen en/of trainingen door de zorgverzekering grotendeels vergoed. Dit vanuit de aanvullende zorgverzekering. Kinder- en jongerentherapie valt onder de alternatieve zorg/natuurgeneeswijze. Bekijk hier het overzicht van de vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering van de gecontracteerde zorgverzekeraars 2017.  

Hospescoaching staat tevens vermeld in het KwaliteitsRegisterJeugd.

Vergoeding

Het behandeltarief is 65,- per sessie ( 60 minuten) en vrijgesteld van BTW. Onder een sessie valt intake, therapie, voortgangsgesprek en evaluatie. Coachingsgesprekken volwassenen vallen ook onder dit tarief. Deze coachingsgesprekken worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Onder coachingsgesprekken vallen ook de Presentchildtrajecten. Voor weerbaarheidstrainingen, presentaties, overige bijeenkomsten en workshops; zie bij de activiteit zelf wat deelname kost. Kilometervergoeding  € 0,25 p/km.

Een persoonsgebonden budget (PGB) kan ingezet worden om van mijn diensten gebruik te maken.
Mocht u in het geheel niet in aanmerking komen voor vergoeding, dan kunt u de gemaakte kosten voor Kinder- en Jeugdtherapie opvoeren als bijzondere ziektekosten op uw belastingformulier.

AGB-codes

De zorgverzekering vraagt naar registraties en AGB-codes. Deze zijn als volgt voor Hospescoaching:

AGB code kindertherapeut: 90-101741
ABG code praktijk:  90-061248

Beroepsvereniging VvvK: A-16-2-2
(Vereniging van en voor Kindertherapeuten)

RBCZ licentienummer: 409196R
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

SCAG registratienummer: 11752
(Gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire & alternatieve zorg)

SKJ-registratienummer: 100016569

KvK-nummer: 6248 75 23

erkenning Hospescoaching vergoedingen erkenning hospescoaching vergoedingen kindertherapie Vvvk logo

gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.heching, hulpverlening, pleegzorg, beweging,
erkenning hospescoaching vergoedingen kindertherapie

Klachtenreglement

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg
of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VvvK-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit
gebeurt via de beroepsvereniging VvvK. De VvvK heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert
bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. Klik hier voor het folder over de
geschillencommissie S.C.A.G.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen