Registratie

Hospescoaching is lid van de erkende beroepsvereniging VvvK en tevens lid RBCZ.  Om die reden wordt Integratieve Kindertherapie door de individuele aanvullende zorgverzekering praktisch geheel vergoed. Kinder- en jongerentherapie valt onder de alternatieve zorg/natuurgeneeswijze. Bekijk hier het overzicht van de vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering van de gecontracteerde zorgverzekeraars 2018.  

Hospescoaching staat tevens vermeld in het KwaliteitsRegisterJeugd.

Gecontracteerde specialistische jeugdzorg 2018!

Hospescoaching is per 01-01-2018 gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder geworden! Super trots en een bekroning op de vele studie’s en het harde werken! Dit houdt in dat er slechts een verwijzing van je huisarts nodig is om begeleiding te krijgen voor Kindertherapie. Ook kun je een verwijzing krijgen van het wijkteam van de eigen gemeente. Deze verwijzing is nodig om te kunnen starten. Behandelingen zijn dan kosteloos.

Vind je dit traject te zwaar of schat je in dat enkele begeleidingen al helpend kunnen zijn? Er is ook de mogelijkheid om zelfstandig , zonder verwijzing in de praktijk te komen. Behandeltarief is 70,- per sessie
(60 minuten) en vrijgesteld van BTW. Onder een sessie valt intake, therapie, voortgangsgesprek en evaluatie.

Coachingsgesprekken volwassenen vallen ook onder dit tarief. Deze coachingsgesprekken volwassenen worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering, tenzij het ouderbegeleidingen betreft . Voor weerbaarheidstrainingen, presentaties, overige bijeenkomsten en workshops; zie bij de activiteit zelf wat deelname kost. Kilometervergoeding  € 0,25 p/km.

AGB-codes

De zorgverzekering vraagt naar registraties en AGB-codes. Deze zijn als volgt voor Hospescoaching:

AGB code kindertherapeut: 90-101741
ABG code praktijk:  90-061248

Beroepsvereniging VvvK: A-16-2-2
(Vereniging van en voor Kindertherapeuten)

RBCZ licentienummer: 409196R
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

SCAG registratienummer: 11752
(Gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire & alternatieve zorg)

SKJ-registratienummer: 100016569

KvK-nummer: 6248 75 23

erkenning Hospescoaching vergoedingen erkenning hospescoaching vergoedingen kindertherapie Vvvk logo

gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.heching, hulpverlening, pleegzorg, beweging,
erkenning hospescoaching vergoedingen kindertherapie

Klachtenreglement

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg
of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VvvK-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit
gebeurt via de beroepsvereniging VvvK. De VvvK heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert
bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. Klik hier voor het folder over de
geschillencommissie S.C.A.G.