Gecontracteerde specialistische jeugdzorg provincie Friesland.

Hospescoaching is gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder voor de provincie Friesland. Dit houdt in dat met een verwijzing van je huisarts, financieel laagdrempelig begeleiding verkregen kan worden voor Kindertherapie. Ook kun je een verwijzing krijgen van het wijkteam van de eigen gemeente. Door deze verwijzing (huisarts/wijkteam)  kunnen de behandelingen gefinancierd worden door de lokale gemeente en zijn begeleidingen kosteloos voor ouder(s). 

Vind je dit traject te zwaar of schat je in dat enkele begeleidingen al helpend kunnen zijn? Er is ook de mogelijkheid om zelfstandig , zonder verwijzing in de praktijk te komen. Behandeltarief is 65,- per sessie (60 minuten) en vrijgesteld van BTW. Onder een sessie valt intake, therapie, voortgangsgesprek en evaluatie. Ben je aanvullend verzekerd? Hospescoaching is tevens geaccrediteerde jeugdzorgaanbieder vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Zie hier het vergoedingsoverzicht hierboven. 

AGB-codes en registraties

AGB code kindertherapeut: 90-101741
ABG code praktijk:  90-061248
Beroepsvereniging VvvK: A-16-2-2
(Vereniging van en voor Kindertherapeuten)
RBCZ licentienummer: 409196R
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
SCAG registratienummer: 11752
(Geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire & alternatieve zorg)

SKJ-registratienummer: 100016569
KvK-nummer: 6248 75 23

erkenning Hospescoaching vergoedingen erkenning hospescoaching vergoedingen kindertherapie Vvvk logo

gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.heching, hulpverlening, pleegzorg, beweging,
erkenning hospescoaching vergoedingen kindertherapie

Klachtenreglement

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg
of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VvvK-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit
gebeurt via de beroepsvereniging VvvK. De VvvK heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert
bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. Klik hier voor het folder over de
geschillencommissie S.C.A.G.