Gecontracteerde specialistische jeugdzorg provincie Friesland.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt de vergoeding via de gemeente. Hospescoaching heeft provinciaal een contract afgesloten voor alle gemeenten in de Friesland. Dit houdt in dat de zorg in principe vergoed wordt. Voorwaarde is dat de verblijfplaats van de gezaghebbende ouders van het kind/jongere in de provincie Friesland ingeschreven staat. Een verwijzing is noodzakelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Verwijzing kan verkregen worden van de huisarts, een GGD-arts, medisch specialist of het Sociaal Wijkteam/gebiedsteam. Onder zorg wordt bedoeld: kindertherapie, ouderbegeleiding en begeleiding op school.

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Vind je dit traject te zwaar of schat je in dat enkele begeleidingen al helpend kunnen zijn? Er is ook de mogelijkheid om zelfstandig , zonder verwijzing in de praktijk te komen. Behandeltarief is 80,- per sessie (60 minuten) en vrijgesteld van BTW. Onder een sessie valt intake, therapie, voortgangsgesprek en evaluatie. Ben je aanvullend verzekerd? Hospescoaching is tevens geaccrediteerde jeugdzorgaanbieder vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Zie het vergoedingsoverzicht onderop deze website. 

Keurmerk/Audit

KIWA keurmerk

Hospescoaching bezit het KIWA keurmerk ZZP’ers in de zorg, die jaarlijks getoetst wordt met
registratienummer 13802. Accreditatie 2023 goedgekeurd.

Hospescoaching heeft 12 juli 2023 in de externe audit uitgevoerd door Peter Schleiffert advies en ondersteuning het predikaat GOED gekregen en bezit daardoor een goedgekeurd Kwalitekwaliteitssysteemitssysteem.

Gecontracteerde specialistische jeugdzorg provincie Friesland.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt de vergoeding via de gemeente. Hospescoaching heeft provinciaal een contract afgesloten voor alle gemeenten in de Friesland. Dit houdt in dat de zorg in principe vergoed wordt. Voorwaarde is dat de verblijfplaats van de gezaghebbende ouders van het kind/jongere in de provincie Friesland ingeschreven staat. Een verwijzing is noodzakelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Verwijzing kan verkregen worden van de huisarts, een GGD-arts, medisch specialist of het Sociaal Wijkteam/gebiedsteam. Onder zorg wordt bedoeld: kindertherapie, ouderbegeleiding en begeleiding op school.

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Vind je dit traject te zwaar of schat je in dat enkele begeleidingen al helpend kunnen zijn? Er is ook de mogelijkheid om zelfstandig , zonder verwijzing in de praktijk te komen. Behandeltarief is 80,- per sessie (60 minuten) en vrijgesteld van BTW. Onder een sessie valt intake, therapie, voortgangsgesprek en evaluatie. Ben je aanvullend verzekerd? Hospescoaching is tevens geaccrediteerde jeugdzorgaanbieder vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Zie het vergoedingsoverzicht onderop deze website. 

Keurmerk/Audit

KIWA keurmerk

Hospescoaching bezit het KIWA keurmerk ZZP’ers in de zorg, die jaarlijks getoetst wordt met
registratienummer 13802. Accreditatie 2022 goedgekeurd.

Hospescoaching heeft in 2021 een kwaliteitsslag gemaakt door Peter Schleiffert advies en ondersteuning in de arm te nemen voor het opzetten van een kwaliteitssysteem. Deze audit heeft Hospescoaching keurig doorstaan en op 4 oktober 2021 in het bezit van een goedgekeurd Kwalitekwaliteitssysteemitssysteem.