Huiswerkbegeleiding

Mario zit in groep 5 en heeft een grote hekel aan rekenen. Zijn meester en ouders hebben van alles geprobeerd, maar het lijkt niet te helpen. Hij ging met plezier naar school. De kleutertoetsen maakte hij goed. op niveau. Dan wordt er een dalende lijn in de cito-scores zichtbaar. Vooral op het gebied van rekenen.

Vastlopen

Mario vertegenwoordigt een flink aantal kinderen die vastlopen in het onderwijs. Niet om hulp vragen, dalende resultaten op de toetsen en een toenemende weerstand tegen leren. Hoe leert een kind nou en wat als je kind nu net even op een andere manier de lesstof tot zich neemt dan de juf of meester dit aanbiedt.

Als kindertherapeut ervaar ik in de begeleidingen dat veel kinderen en jongeren in de problemen komen tijdens de schoolse periode. Kinderen zijn aan het onderpresteren omdat ze ‘anders leren’ en daardoor zelfs een leerachterstand kunnen oplopen en geen plezier meer hebben in het naar school gaan.

Dit geldt voor zowel de basisschoolperiode alsook het voorgezet onderwijs. Zelfs dat leerlingen de schoolse periode reeds ‘normaal’ hebben doorlopen, in het examenjaar juist behoorlijk vastlopen. Thuis moet er flink geoefend worden wat de nodige strubbelingen oplevert want ‘je kind leert gewoon anders’!

Ik snap het niet, ik kan het niet

Wanneer een kind naar school gaat, zet het kleine stapjes naar de fase van zelfredzaamheid. Het kind maakt contact met allerlei facetten van de ontwikkelingstaken. Het kind krijgt te maken met plannen, motiveren en concentreren. Het hebben van zelfvertrouwen wordt een belangrijke factor. Immers, wat gebeurt er wanneer je iets niet begrijpt, het niet snapt? Lukt het je om door te zetten en te vertrouwen op je kunnen? Hoe weerbaar ben je en zit je ook wel eens in de ontplofstand? Deze schoolse periode kan enorm veel invloed hebben op het verdere leven als volwassene. Als Kindertherapeut ben ik mij daarom gaan verdiepen in diverse leerstijlen en leerstrategieën zodat ik dit kan verbinden met de begeleidingen.

Zo wordt leren weer leuk

Om kinderen volledig in hun kracht te zetten kan er bij Hospescoaching een combinatie gemaakt worden van kindertherapie, weerbaarheidstraining en huiswerkbegeleiding ‘net even anders’. Allereerst kan er gekozen worden uit de training Ik leer leren. Kinderen leren welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Het gaat over HOE te leren. De tweede training is Ik leer anders en deze training vertaalt juist de lesstof naar de individuele manier van denken van het kind.
Daarmee zijn deze trainingen uniek in hun soort.