Wat volgt er na na de aanmelding

Kindertherapie bij Hospescoaching start met een kennismaking. Voorwaarde is dat het voor alle partijen vertrouwd is om samen te werken. Wanneer er sprake is van vertrouwen, dan is er plaats voor ontwikkeling.

Na de kennismaking wordt besloten om een traject in te zetten en volgt te intake. We gaan het hebben over er de reden van aanmelding en de problemen die er spelen. Hoe ziet het leven er na de begeleiding uit? Hoe voel je je dan? Wat is er veranderd en waaraan merk je dat? Afhankelijk van de leeftijd wordt getracht het kind zoveel mogelijk probleemeigenaar te maken.

Er volgen 1 op 1 sessies met het kind, wel of niet met de ouder(s), dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind/jongere en waar het kind zich fijn bij voelt.

Na ongeveer vijf sessies vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en kijken we wat er nodig is om het kind verder te ondersteunen en wat de ouder hierin zelf kan doen.

Parallel aan de kindertherapie vindt ouderbegeleiding plaats en soms kan een gesprek met het hele gezin of een thuisbezoek een onderdeel zijn van de behandeling. Mocht het nodig zijn en ouders en kind stemmen daarmee in, dan kan de schoolse situatie erbij betrokken worden. Ik houd behandelingen kort: vaak bestaat een traject uit tien à twintig sessies. De ervaring leert dat een kind vaak zelf goed aangeeft wanneer hij of zij eraan toe is om een traject af te ronden.

Mocht de situatie daarom vragen, is ook diagnostisch onderzoek of langdurige begeleiding mogelijk. Hierbij kunt u denken aan een leerpotentieel-onderzoek of begeleiding voor kinderen met ASS.

Wachttijd

Hospescoaching hanteert geen wachttijd voor behandeling. Aanmelding kan door contact op te nemen via info@hospescoaching.nl., via 06 – 63818611 of via het contactformulier op deze website. Ook kunt u zich aanmelden bij het wijkteam van uw gemeente. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin de reden van aanmelding verder toegelicht kan worden.  Voor de kennismaking is geen wachttijd. Na de kennismaking zullen alle benodigde bescheiden in orde worden gemaakt zoals behandelovereenkomst, ondersteuningsplan en ook het aanvragen van de beschikking. Dit neemt ongeveer twee weken tijd in beslag waarna er gestart kan worden.