Missie en visie

Jij bent jij en ik ben ik

Als kindertherapeut ben ik ervan overtuigd dat ik kinderen en jongeren kan meenemen en aanzetten om op zoek te gaan en te ontdekken wie ze echt zijn. Uiting te geven aan hun eigen specifieke talenten. Dit op een geheel open-minded wijze en gebruik makend van hun potentiële innerlijke kracht. Ik ben Hospescoaching begonnen omdat ik het idee heb dat begeleiding van kinderen persoonlijker dient te zijn. Grote zorginstanties lijken steeds minder aandacht voor het individu te hebben. Ik wil daar verandering in brengen door meer persoonlijke zorgverlening aan te bieden, afgestemd op de specifieke behoeften van het kind in zijn systeem.

Eerst investeren in de relatie met het kind en zijn naaste omgeving en als er een goede vertrouwensband is opgebouwd, werk ik van daaruit aan de persoonlijke ontwikkeling en doelen van het kind. Ik streef naar continuïteit tussen mij en het kind en zijn systeem. Ik lever kwalitatief goede zorg en probeer dit zoveel als mogelijk transparant en meetbaar te maken. In het belang van het kind, streef ik er na om een goede samenwerking aan te gaan en te onderhouden met andere samenwerkingspartners. Denk hierbij aan gemeenten, GGZ, verwijzers, andere zorgaanbieders en sociale wijkteams.

Ieder kind heeft een goede reden om te doen zoals het doet

Dat doe ik door samen naar het kind op zoek te gaan naar belemmerende patronen. Daarbij ben ik nieuwsgierig of eet- en bewegingsgewoonten daarbij een rol kunnen spelen.

Doel is dat het kind c.q. de jongere zelfverzekerder in het leven staat en daardoor zelfbewuster eigen keuzes kan maken in het leven. Hierdoor zal het kind zijn eigen uniciteit leren ontdekken en waarderen en daardoor frank en vrij de wereld durven te betreden. Doel is samen met het kind en zijn omgeving er voor zorg te dragen dat het kind zich prettig blijft voelen in onze samenleving.

Achter ieder gedrag zit een positieve intentie

Bij Hospescoaching ben je bij he

t juiste adres om deze intentie op een meer helpende manier uit te dragen, in zowel woord en gedrag. Vaak weet je zelf de intentie niet, waarom je zo doet zoals je doet. Samen gaan we op zoek naar de gedachten, de gevoelens, het gedrag die door een bepaalde gebeurtenis een geheel eigen leven aan het leiden zijn.

Wees welkom, samen kom je verder!