Heb jij een klacht?

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de ingezette hulpverlening.
Hospescoaching is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten).
VIT-therapeuten zijn gehouden aan hun beroepscode. Hierin
staat wat je van jouw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut
vertrouwelijk omgaat met jouw gegevens en dat zij deze alleen met jouw toestemming
mag verstrekken aan derden.
Het kan gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, met iemand wilt praten of een
klacht hebt over Hospescoaching, haar optreden of de sessies. Wat kun je dan doen?

Wat te doen bij een klacht

In Nederland hebben we twee soorten klachtenbehandelingen; nl klachten van cliënten over zorgaanbieders die zorg leveren binnen de Jeugdwet en klachten over zorgaanbieders waarbij de zorg onder de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg valt.

Hulp door de gemeente vergoed? Dan valt de klacht onder de Jeugdwet

Gaat het om hulp die door de gemeente vergoed wordt, dan kun je terecht bij het OKJ, de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet.
Voorwaarde is dat de zorgaanbieder geregistreerd is bij de geschilleninstantie SCAG, de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. De OKJ behandelt klachten binnen de vereisten van de Jeugdwet. Binnen deze wet wordt de zorgaanbieder, jeugdhulpaanbieder genoemd. Voor de klachtenprocedure, klik hier.

Hulp vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering? Dan valt de klacht onder de Wkkgz
  • kom je er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor je niet mogelijk of wenselijk, dan kun je vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit gebeurt via de beroepsvereniging VIT. Klik hier voor de link.
  • leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst, dan kun je je klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg.
  • Een klacht kun je ook bespreken met Jeugdstem, onderdeel van Zorgbelang Fryslan. Voor info, klik  hier. 

Geschil

Wanneer de gewenste oplossing van de klacht niet leidt tot tevredenheid van de hulpvrager dan kan ervoor gekozen worden om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Tuchtrecht

De VIT heeft de borging van het tuchtrecht voor hulpvragers ondergebracht bij de koepel
RBCZ. Iedere VIT therapeut is tevens aangesloten bij TCZ, stichting
Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening
voldoet aan de kwaliteitseisen. Geeske Hospes, is een SKJ-geregistreerde professional (SKJ is Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor haar geldt.
SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich
onderwerpt aan het Tuchtreglement.
Hier kan je kijken wat het Tuchtrecht inhoudt: https://youtu.be/QhovSIIjTTE
Voor een tuchtklacht bij SKJ kan je hier terecht:
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/ 

Meer informatie

Heb je nog vragen of kom je er niet uit, dan kun je altijd contact opnemen met het
secretariaat van de VIT.