Negatief zelfbeeldIedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, maar als dat continu het geval is, is er sprake van een negatief zelfbeeld. Een kind of jongere met een negatief zelfbeeld voelt zich minderwaardig.

Het kind richt alle aandacht op dat waar hij of zij niet tevreden over is. Ze kunnen soms zó overtuigd zijn van hun negatieve gedachten over zichzelf dat er niets tegenin te brengen lijkt.

Een negatief zelfbeeld uit zich bij kinderen heel verschillend: van zeggen dat ‘ik toch niets kan’, terugtrekken of juist boze buien tot lichamelijke klachten. Een gebrekkig zelfvertrouwen heeft veel invloed op de eigenwaarde van een kind. Het kan diverse problemen zoals faalangst, problemen met vriendjes of depressie verklaren.

Signaleren en stimuleren

Vooral bij jonge kinderen spelen ouders een belangrijke rol in de signalering van een negatief zelfbeeld. Ook al zouden veel ouders dat willen, een positief zelfbeeld kan je niet gewoon geven aan je kind. Je kunt het wel heel goed stimuleren. Ouders spelen dan ook een grote rol in het versterken van zelfvertrouwen van hun kind, mogelijk ook door het voorbeeld dat ze zelf zijn.

Hospescoaching begeleidt een kind of jongere om de balans te herstellen en weer te leren aandacht aan positieve dingen te besteden, ook over zichzelf. Ze leren manieren om in het dagelijkse leven hun eigen negatieve gedachten te herkennen en te veranderen.

Ouders krijgen begeleiding om het groeiende zelfvertrouwen van hun kind te ondersteunen. Bijvoorbeeld onder meer door erkennen van gevoelens en eigenheid van het kind en op de júiste manier te complimenteren.