Acceptance Commitment Therapy

Wat doen gedachten met je?

Accepteer wat je niet kunt veranderen
Verander wat je wilt veranderen

Wat voor invloed hebben je gedachten op je gevoel, je gedrag en je houding. Acceptante Committent Therapy richt zich niet zozeer op de inhoud van gedachten. ACT richt zich eerder op de manier waarop iemand met die gedachten omgaat.

Psychologische flexibiliteit

ACT is simpel gezegd een combinatie van denk – gedragspatronen met o.a. mindfulness. Bij deze behandelwijze wordt ervan uit gegaan dat het menselijk leven momenten zal kennen waarin men lijdt, hoe je ermee omgaat is de kunst. Ook voor deze vorm van therapie geldt, dat we eerst gaan kijken of je aan acceptatie toe bent of aan verandering die ook daadwerkelijk toegepast kan worden.

Geef mij de kracht om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om tussen beide het verschil te weten” Marcus Aurelius

Model van ACT

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie, die verschillende werkzame technieken met elkaar combineert. Het model van ACT bevat zes zuilen:

Mindfulness:
In contact komen met het hier en nu

Acceptatie:
Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.

Defusie:
Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.

Zelf als context:
Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.

Waarden:
Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

toegewijde actie:
Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.