Verbinding tussen alle ontwikkelingsgebieden

Sherborne Bewegingspedagogiek is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind of volwassene door middel van beweging. Hierbij wordt een verbinding gelegd tussen de lichamelijke, emotionele, sociale en relationele ontwikkeling van het kind/ de volwassene.ouder en kindgym

Dit gebeurt door middel van zogenoemde “relationship plays”. Dit zijn interactieve bewegingsspelletjes om de diverse relaties te ervaren zoals:

  • bewuster contact krijgen met hun lichaam en de bewegingsmogelijkheden daarvan en
  • kunnen onderzoeken en ontdekken hoe verschillende vormen van relatie tussen mensen werken

Sherborne bewegingspedagogiekEr zijn drie soorten relaties mogelijk:

  1. zorgende, koesterende relatie
  2. gedeelde relatie
  3. tegenover elkaar relatie

Ieder van de relaties is zinvol om tot je beschikking te hebben in contact met anderen. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of leer-/gedrags-/ emotionele problemen zijn vaak tot slechts één relatievorm in staat.

De begeleiding is in verschillende vormen mogelijk:

  • individueel
  • ouders(s) en kind
  • adoptie-/pleegouder(s) en kind
  • kinderen onderling
  • ouder- en kindgroepen

Kijk hier voor meer informatie over Veronica Sherborne Bewegingspedagogiek.