Rots en Water zet mensen in hun kracht!

Steeds meer kinderen en jongeren lopen tegen problemen aan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij vinden het moeilijk om met anderen contact te maken en met hen te spelen, te werken en te leven. Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit, zelfkennis en voor het maken van keuzes en sociale contacten is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van belang.

Deze sociaal-emotionele ontwikkeling omvat twee deelgebieden: de fysiek-emotionele ontwikkeling en de verbaal-emotionele ontwikkeling. De fysiek-emotionele ontwikkeling wordt verworven via beweging, spel, stoeien en sporten. De verbaal-emotionele ontwikkeling wordt vooral opgedaan via gesprekken met anderen.nbb_foto_696543_187x280

Wat leert uw kind

  • Voor zichzelf opkomen en zichtbaarder en assertiever zijn.
  • Meer zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en gevoel van veiligheid.
  • Stevig in de schoenen staan, oogcontact maken en grenzen stellen.
  • Meer samenspelen, zich beter concentreren en zich zeker voelen.
  • Beter omgaan met pestgedrag

Rots staat voor kracht en gegrond zijn, water staat voor verbinding en contact met de ander.

Hospescoaching heeft een breed scala aan trainingsaanbod:

Klik hier voor de Rots en Water Basisgroep in diverse leeftijdscategorieën 6-18 jaar.

Klik hier voor de Rots en Watertraining op individuele basis.

Klik hier voor de Rots en Watertraining voor kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Syndroom.

Klik hier voor de Rots en Watertraining voor volwassenen

contact