Hospescoaching is verplicht als gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder te werken met de Verwijsindex Fryslan. Dit houdt in dat Hospescoaching haar betrokkenheid aangeeft in de jeugdhulpverlening.

‘Ik laat weten dat ik, eigenaar van Hospescoaching, open sta voor samenwerking wanneer er nog andere zorgverleners bij jou (het kind/gezin/ouder) betrokken zijn.’