Hospescoaching is lid van de erkende beroepsvereniging VvvK en tevens lid RBCZ.  Om die reden wordt Integratieve Kindertherapie door de individuele aanvullende zorgverzekering praktisch geheel vergoed. Kinder- en jongerentherapie valt onder de alternatieve zorg/natuurgeneeswijze. Bekijk hier het overzicht van de vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering van de gecontracteerde zorgverzekeraars 2020.  

Hospescoaching staat tevens vermeld in het KwaliteitsRegisterJeugd.

Gecontracteerde specialistische jeugdzorg provincie Friesland.

Hospescoaching is gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder voor de provincie Friesland. Dit houdt in dat met een verwijzing van je huisarts, financieel laagdrempelig begeleiding verkregen kan worden voor Kindertherapie. Ook kun je een verwijzing krijgen van het wijkteam van de eigen gemeente. Deze verwijzing (huisarts/wijkteam) is nodig om te kunnen starten. Behandelingen worden gefinancierd door de gemeente en is kosteloos voor ouder(s). 

Vind je dit traject te zwaar of schat je in dat enkele begeleidingen al helpend kunnen zijn? Er is ook de mogelijkheid om zelfstandig , zonder verwijzing in de praktijk te komen. Behandeltarief is 65,- per sessie (60 minuten) en vrijgesteld van BTW. Onder een sessie valt intake, therapie, voortgangsgesprek en evaluatie. Ben je aanvullend verzekerd? Hospescoaching is tevens geaccrediteerde jeugdzorgaanbieder vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Zie het vergoedingsoverzicht hierboven. 

Coachingsgesprekken volwassenen vallen ook onder dit tarief. Deze coachingsgesprekken volwassenen worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering, tenzij het ouderbegeleidingen betreft . Voor weerbaarheidstrainingen, presentaties, overige bijeenkomsten en workshops; zie bij de activiteit zelf wat deelname kost. Kilometervergoeding  € 0,25 p/km.

Klachtenreglement

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VvvK-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten.
Dit gebeurt via de beroepsvereniging VvvK. De VvvK heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. Klik hier voor het folder over de geschillencommissie S.C.A.G.

AGB-codes en registraties

AGB code kindertherapeut: 90-101741
ABG code praktijk:  90-061248
Beroepsvereniging VvvK: A-16-2-2
(Vereniging van en voor Kindertherapeuten)
RBCZ licentienummer: 409196R
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
SCAG registratienummer: 11752
(Geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire & alternatieve zorg)

SKJ-registratienummer: 100016569
KvK-nummer: 6248 75 23

Vertrouwenspersoon

Heb je een klacht of vraag over jeugdhulp? Zoek je informatie over jeugdhulp, rechten en klachtmogelijkheden? Wil je advies over hoe je zelf met de instelling of hulpverlener tot een oplossing kan komen? Heb je ondersteuning nodig bij een (officiele) klachtenprocedure?

Hospescoaching werkt samen met Zorgbelang Fryslan. 

erkenning Hospescoaching vergoedingen erkenning hospescoaching vergoedingen kindertherapieVvvk logo

heching, hulpverlening, pleegzorg, beweging,
erkenning hospescoaching vergoedingen kindertherapie