RBCZ-geregistreerd Kindertherapeut®

Hospescoaching is enorm trots om opgenomen te zijn als RBCZ-geregistreerd Kindertherapeut®!

Dat houdt in dat door deze licentie, die jaarlijks getoetst wordt aan strenge kwalificatie-eisen, de consults deels of geheel vergoed worden door de zorgverzekering. Dit is wel afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering.

RWCZ-logo

Want niet altijd wordt gekozen voor de weg om hulp in te schakelen door de huisarts of bij het wijkteam. Ouder(s), verzorger(s) kunnen van mening zijn dat dit net een stap te ver is. Daarom is het mooi om financieel laagdrempelige kortdurende zorg aan te kunnen bieden voor iedereen. In de vorm van begeleiding voor het kind, of inzicht in ouderschap.