RBCZ-geregistreerd Kindertherapeut®

De meeste ouders/verzorgers en leerkrachten zijn wellicht bekend met het aanbod voor de jeugdhulp zoals deze door de lokale gemeente aangeboden wordt per 2015. De meeste (huis)artsen doorverwijzen naar de gemeentelijke instellingen. Daarom is het als zelfstandige praktijk een uitdaging om zich tussen de gevestigde orde te mengen.

Het beroep Kindertherapeut is nog weinig bekend bij ouders/verzorgers en (huis)artsen. Er zijn in Friesland slechts een handjevol erkende therapeuten die in het bezit zijn van de benodigde licenties van de overkoepelende organisatie RBCZ. Deze licenties staan voor de strenge kwalificatie-eisen waaraanrbcz-logo-transp een RBCZ -geregistreerde Kindertherapeut® dient te voldoen. Door deze licenties worden de consults deels of geheel vergoed. Dit is afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering.

Hospescoaching is enorm trots om opgenomen te zijn als RBCZ-geregistreerd Kindertherapeut®!

Interventiepiramide rond gezin, jeugd, ouder en opvoeder

RBCZ geregistreerde Kinder- en Jeugdtherapeuten®

De Kinder- en Jeugdtherapeuten die zijn opgenomen in het RBCZ-register zijn onafhankelijke, zelfstandige therapeuten. Ze werken vaak in een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie voor kinderen en begeleiding van ouders. Sommigen hebben scholen, ziekenhuizen of andere instellingen als opdrachtgever. Het zijn hoogopgeleide professionals. Ze hebben na een HBO of WO opleiding een 3 of 4 jarige-therapieopleiding gevolgd. Niet alleen het verwerven van theoretische kennis en therapeutische competenties hebben zij zich eigen gemaakt. Ook de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut is een continue proces door middel van supervisie en leertherapie.

Bron:RBCZ de vijf