Missie en visie

Jij bent jij en ik ben ik

Als kindertherapeut ben ik ervan overtuigd dat ik kinderen en jongeren kan meenemen en aanzetten om op zoek te gaan en te ontdekken wie ze echt zijn. Uiting te geven aan hun eigen specifieke talenten. Dit op een geheel open-minded wijze en gebruik makend van hun potentiële innerlijke kracht.

Ieder kind heeft een goede reden om te doen zoals het doet

Dat doe ik door samen naar het kind op zoek te gaan naar belemmerende patronen. Daarbij ben ik nieuwsgierig of eet- en bewegingsgewoonten daarbij een rol kunnen spelen.

Doel is dat het kind c.q. de jongere zelfverzekerder in het leven staat en daardoor zelfbewuster eigen keuzes kan Jesse 2maken in het leven. Hierdoor zal het kind zijn eigen uniciteit leren ontdekken en waarderen en daardoor frank en vrij de wereld durven te betreden.

Achter ieder gedrag zit een positieve intentie

Bij Hospescoaching ben je bij het juiste adres om deze intentie op een meer helpende manier uit te dragen, in zowel woord en gedrag. Vaak weet je zelf de intentie niet, waarom je zo doet zoals je doet. Samen gaan we op zoek naar de gedachten, de gevoelens, het gedrag die door een bepaalde gebeurtenis een geheel eigen leven aan het leiden zijn.

Wees welkom, samen kom je verder!