Integratieve Kindertherapie

kindercoach Friesland, hulpverlening, boos, opkomen voor jezelf, niet lekker in je vel, Joure

Integratieve Kindertherapie is een laagdrempelige begeleiding voor kinderen en jongeren, gericht op herstel zodat het kind (4 -12 jaar) of de jongere (13 -18 jaar) het weer zelf kan. Elke therapie is uniek en maatwerk.

Er wordt samen met het kind gekeken wat nu de belangrijkste reden is waarom het kind doet wat die doet. Want hoe vervelend het gedrag van het kind wellicht voor zichzelf en/of de omgeving is, er zit altijd een goede reden achter. Alleen de manier waarop een kind dit laat zien, kan onhandig gedrag zijn.

Het kind weet het, kan het, doet het!

Er wordt niet alleen gewerkt aan het probleem. Er is ook veel aandacht voor wie het kind is, zijn/haar kwaliteiten, zijn/haar (on)mogelijkheden, zijn/haar dromen. Wat zijn de gedachten, gevoelens en gedrag. Inzicht hierin helpt het kind te leren omgaan met zijn problemen, op te lossen en zijn leven weer in eigen hand te nemen.

Om tot deze inzichten te komen gaan we, naast af en toe praten, veel bewegen en doen. Want ieder kind heeft namelijk van alles in huis om de obstakels te overwinnen. We gaan op reis naar dit oplossingsgericht vermogen door in beweging te komen. Immers, bewegen maakt je vrolijk, energiek en gezond!

Doel: vrijheid, kracht en levensgeluk

Het doel is dat het kind zich vrij voelt van belemmeringen en zich sterk voelt in het denken en handelen. Door de hulpverlening vindt het kind zelf oplossingen en krijgt het handvatten aangereikt, zodat het kind een keuze kan maken hoe hij wil reageren in een bepaalde situatie. Hierdoor krijgt het kind meer invloed op zijn eigen psyche waardoor de ik-sterkte van het kind toeneemt. Dit geeft vrijheid, kracht en levensgeluk!

Wat volgt er na na de aanmelding

Eerst hebben we een kennismaking. Voorwaarde is dat het voor alle partijen vertrouwd is om samen te werken. Wanneer er sprake is van vertrouwen, dan is er plaats voor ontwikkeling.

Na de kennismaking wordt besloten om een traject in te zetten en volgt de intake. Wat is de reden van aanmelding? Hoe ziet het leven er na de begeleiding uit? Wat heb je nodig om daar te komen? Hoe voel je je dan? Wat is er veranderd en waaraan merk je dat? Afhankelijk van de leeftijd wordt getracht het kind zoveel mogelijk probleemeigenaar te maken.

Er volgen 1 op 1 sessies met het kind met en zonder de ouder, afhankelijk van de leeftijd en waar het kind zich fijn bij voelt. Ook zou het kunnen dat uw kind samen met nog een kind of meerdere kinderen een groepsbegeleiding krijgt. Immers, individueel met de therapeut kan het op een gegeven moment erg gezellig worden, zo gezellig dat de begeleiding niet meer helpend is. En is het vaak niet zo dat er juist problemen zijn ontstaan in de omgang met andere kinderen? Hoe helpend kan het dan zijn om dan juist het geleerde te kunnen uitproberen in een veilige groep waarbij leeftijdsgenoten ook met dezelfde items zitten.

Krijgt uw kind de juiste aandacht?

Na een kennismakingsperiode vindt er een evaluatie-gesprek plaats. Krijgt uw kind de juiste aandacht? Zitten we op de goede weg? Spelen er nog andere dingen/gebeurtenissen? Wij kijken samen wat er nodig is om het kind verder te ondersteunen en wat de ouder hierin zelf kan doen. Er wordt een ondersteuningsplan gemaakt.

Parallel aan de kindertherapie kan, indien nodig,  ouderbegeleiding plaats vinden. Soms kan een gesprek of activiteit met het hele gezin, of een thuisbezoek, een onderdeel zijn van de behandeling. Mocht het nodig zijn en ouders en kind stemmen daarmee in, dan kan de schoolse situatie erbij betrokken worden.

Diagnostiek

Mocht de situatie daarom vragen, is ook aanvullend onderzoek in de vorm van diagnostiek of IQ-testen mogelijk. Diagnostiek wordt ondergebracht bij Elske Algra, kinderpsycholoog en orthopedagoog te Sneek.